Diaqnostika

Maqnit Rezonans Tomoqrafiya (MRT)


Maqnit  Rezonans Tomoqrafiya (MRT)  müasir diaqnostikanın olduqca dəqiq, təhlükəsiz və əlverişli bir müayinə üsuludur. Mütəxəssislər  tomoqrafın maqnit sahəsinin bədənin işinə təsir göstərmədiyini, bu səbəbdən araşdırmanın həm uşaqlar, həm də böyüklər üçün uyğun olduğunu müəyyən etmişlər.


OKİ KLİNİKASINDA  MRT MÜAYİNƏSİNDƏN KEÇMƏYİN ÜSTÜNLÜKLƏRİ


OKİ klinikasında diaqnostika,  müraciət edilən gün bədənin vəziyyəti haqqında ultra dəqiq və tam məlumat almaq üçün bir fürsətdir.

MAGNETOM Essenza tomoqrafı  ən mürəkkəb müayinələri həyata keçirməyə və etibarlı  mütəxəssis səviyyəsində nəticələr əldə etməyə imkan verir.   


 OKİ klinikasında MRT diaqnostikası :       

  

·       Davamlı olaraq yüksək görüntü keyfiyyəti 

       

·       Şüa   yüklənməsinin  olmaması         


·       Meydana gələn müxtəlif patologiyaların ən erkən mərhələdə  təsbit etməsi   

 

·       Xəstənin başının maqnit tuneli  xarici  mövqeyində fərdi tədqiqatların  aparılması     

   

·       İPAT texnologiyası   sayəsində yüksək müayinə  sürəti         


·       Daha çox məlumat əldə eləmək   üçün kontrastlaşmadan istifadə   

 

·       Obez xəstələrin və metal implantları olan xəstələrin müayinəsi   

         


MÜTƏXƏSSİS TƏSVİRİ


Düzgün diaqnoz iki əsas amilə əsaslanır:


·       MAGNETOM Essenza aparatından istifadə edİlən  MRT müayinəsinin ultra yüksək etibarlılığı        


.       Yüksək ixtisaslı radioloqlar