Diaqnostika

Rentgenoqrafiya


TƏDQİQATIN İMKANLARI


Rentgenoqrafiya -  çoxşaxəli  iş sahəsinə malikdir və aşağıdakı istiqamətlərdə istifadə olunur:


·        pulmonologiya         


·        osteologiya         


·        nevrologiya         


·        kardiologiya         


·        urologiya         


·        ginekologiya         


·        qastroenterologiya         


·        tibbin digər sahələri         Diaqnostikanın istiqamətləri:


·        Kəllənin rentgenoqrafiyası         


·        LOR orqanlarının rentgenoqrafiyası         


·        Döş qəfəsinin  rentgenoqrafiyası         


·        Qarın boşluğunun rentgenoqrafiyası         


·        Dayaq-hərəkət  sisteminin rentgenoqrafiyası         


·        Yuxarı və aşağı  ətrafların rentgenoqrafiyası və s.